Weblink
Thông tin cần biết
Công bố thông tin : Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty
Đăng ngày: 09/05/2018
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK:PDC), công bố thông tin về : Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty.
Xem tiếp »
Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2018.
Đăng ngày: 27/04/2018
Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC) Công bố thông tin về Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2018
Xem tiếp »
Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2017
Đăng ngày: 18/04/2018
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK: PDC). Công bố thông tin về Báo cáo thường niên năm 2017.
Xem tiếp »
Công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
Đăng ngày: 31/03/2018
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC). Công bố thông tin về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017.
Xem tiếp »
Báo cáo Tình hình quản trị công ty năm 2017(Bản hạn chế thông tin)
Đăng ngày: 30/01/2018
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC), công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017(Bản hạn chế thông tin)
Xem tiếp »
Công bố Báo cáo tài chính quý 4.2017 thay thế Báo cáo tài chính quý IV.2017 đã công bố ngày 18 tháng 1 năm 2017.
Đăng ngày: 26/01/2018
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC) .Công bố lại thông tin về Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 đã công bố ngày 18 tháng 1 năm 2017.Do lỗi Upload
Xem tiếp »
Công bố Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2017.
Đăng ngày: 18/01/2018
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC).Công bố thông tin về Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017.
Xem tiếp »
Công bố báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017.
Đăng ngày: 20/10/2017
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC). Công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017.
Xem tiếp »
Công bố giải trình Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2017.
Đăng ngày: 15/08/2017
Công ty Cp Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK:PDC), Công bố thông tin giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2017.
Xem tiếp »
Công bố Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2017.
Đăng ngày: 15/08/2017
Công ty Cp Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC). Công bố thông tin về Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2017.
Xem tiếp »

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG.   
Địa chỉ : 218 Lê Duẩn Thành phố Vinh Tỉnh Nghệ An
Điện thoại : 038.3845527 - Fax: 0383.593.479

GPĐKKD số 2900781381 do Sở KHĐT Nghệ An cấp ngày 10/07/2015.


Copyright 2013 - 2014 © — www.phuongdongpv.com.vn. Developed by
VỀ ĐẦU TRANG