Weblink
Thông tin cần biết
Thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sơ hữu chứng khoán để tham dự ĐHĐCĐ năm 2023
Đăng ngày: 09/03/2023
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông,(MCP :PDC), công bố thông tin về Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự ĐHĐCĐ năm 2023.
Xem tiếp »
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
Đăng ngày: 02/03/2023
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK: PDC) Công bố thông tin :Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Xem tiếp »
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022
Đăng ngày: 07/02/2023
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK : PDC) Công bố lại thông tin về Báo cáo Tình hình quản trị Công ty năm 2022( Do lỗi Upload)
Xem tiếp »
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022
Đăng ngày: 28/01/2023
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK PDC) Công bố thông tin về tình hình quản trị công ty năm 2022.
Xem tiếp »
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022
Đăng ngày: 19/01/2023
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông, Mã chứng khoán PDC, Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2022
Xem tiếp »
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022
Đăng ngày: 20/10/2022
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK PDC) Công bố thông tin Báo cáo Tài chính quý 3 năm 2022
Xem tiếp »
Báo cáo Tài chính bán niên đã được soát xét năm 2022
Đăng ngày: 15/08/2022
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK :PDC) công bố thông tin về Báo cáo Tài chính giữa niên độ đã được soát xets cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2022.
Xem tiếp »
Thay đổi giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh - Khách sạn Mường Thanh Phương Đông
Đăng ngày: 02/08/2022
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK:PDC) Công bố thông tin thay đổi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty = Khách sạn Mường Thanh Phương Đông.
Xem tiếp »
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của (PTC)
Đăng ngày: 02/08/2022
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK :PDC), công bố thông tin Thông báo số 2466 ngày 01/08/2022 của Sỏ Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về : Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông
Xem tiếp »
Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty (PTC)
Đăng ngày: 02/08/2022
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK:PDC), công bố thông tin Quyết định số 534/QĐ-SGDHN ngày 01/08/2022 của Sỏ Giao dịch Chứng khoán Hà nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông.
Xem tiếp »

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG.   
Địa chỉ : 218 Lê Duẩn Thành phố Vinh Tỉnh Nghệ An
Điện thoại : 038.3845527 - Fax: 0383.593.479

GPĐKKD số 2900781381 do Sở KHĐT Nghệ An cấp ngày 10/07/2015.


Copyright 2013 - 2014 © — www.phuongdongpv.com.vn. Developed by
VỀ ĐẦU TRANG