Weblink
Thông tin cần biết
Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị năm 2019
Đăng ngày: 31/01/2020
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK:PDC) công bố thông tin về Báo cáo Quản trị Công ty năm 2019
Xem tiếp »
Công bố lại Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019
Đăng ngày: 18/01/2020
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK :PDC) công bố thông tin về Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019.
Xem tiếp »
Thông báo về Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
Đăng ngày: 13/12/2019
Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK:PDC), công bố thông tin về thay đổi chức danh người nội bộ Công ty.
Xem tiếp »
Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Đăng ngày: 08/12/2019
Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC), công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Xem tiếp »
Thông báo : Tài liệu trình ĐHĐCĐ năm 2019
Đăng ngày: 27/11/2019
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK:PDC), công bố thông tin về Tài liệu dự thảo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
Xem tiếp »
Thông báo họp và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2019
Đăng ngày: 23/11/2019
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC), công bố thông tin về : 1. Thông báo họp ĐHĐCĐ năm 2019, mẫu giấy ủy quyền; 2. Chương trình họp ĐHĐCĐ 2019. 3. Quy định về đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS và mẫu đơn ứng cử, đề cử.
Xem tiếp »
Thông báo số 2883/TB-VSD ngày 24/10/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Đăng ngày: 28/10/2019
Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC),công bố thông tin Thông báo số 2883/TB-VSD ngày 24/10/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.
Xem tiếp »
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Đăng ngày: 22/10/2019
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC), công bố thông tin Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Xem tiếp »
Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2019
Đăng ngày: 21/10/2019
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông, Mã chứng khoán(PDC), công bố thông tin về Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2019.
Xem tiếp »
Công bố Bổ sung thông tin Báo cáo Tài chính đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2019.
Đăng ngày: 09/09/2019
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK:PDC), công bố bổ sung thêm thông tin về Báo cáo Tài chính đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2019.
Xem tiếp »

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG.   
Địa chỉ : 218 Lê Duẩn Thành phố Vinh Tỉnh Nghệ An
Điện thoại : 038.3845527 - Fax: 0383.593.479

GPĐKKD số 2900781381 do Sở KHĐT Nghệ An cấp ngày 10/07/2015.


Copyright 2013 - 2014 © — www.phuongdongpv.com.vn. Developed by
VỀ ĐẦU TRANG