Weblink
Thông tin cần biết
Công bố Bản thông tin của chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty
Đăng ngày: 30/03/2021
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK:PDC) công bố thông tin của chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty.
Xem tiếp »
Công bố thông tin Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty
Đăng ngày: 30/03/2021
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK :PDC), công bố thông tin về Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty.
Xem tiếp »
Công bố thông tin thay đổi nhân đổi nhân sự Ban giám đốc Công ty
Đăng ngày: 30/03/2021
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK:PDC), công bố thông tin về : Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty/Giám đốc Chi nhánh Công ty.
Xem tiếp »
Báo cáo Tài chính năm 2020 sau kiểm toán.
Đăng ngày: 29/03/2021
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK:PDC), công bố thông tin về Báo cáo Tài chính năm 2020 sau kiểm toán.
Xem tiếp »
Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020
Đăng ngày: 30/01/2021
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK:PDC), Công bố thông tin về báo cáo Tình hình quản trị Công ty năm 2020.
Xem tiếp »
Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2020.
Đăng ngày: 19/01/2021
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK :PDC), công bố thông tin về Báo cáo Tài chính quý 4 năm 2020.
Xem tiếp »
Công bố Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2020
Đăng ngày: 17/10/2020
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK :PDC), Công bố Thông tin về Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020.
Xem tiếp »
Giải trình sau Báo cáo tài chính đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2020.
Đăng ngày: 18/08/2020
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK: PDC), công bố thông tin về Giải trình Báo cáo tài chính đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2020.
Xem tiếp »
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 đã được soát xét
Đăng ngày: 04/08/2020
Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông Mã Chứng Khoán PDC công bố thông tin về báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 đã được soát xét.
Xem tiếp »
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020
Đăng ngày: 20/07/2020
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông, MCK:PDC, công bố thông tin về Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020
Xem tiếp »

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG.   
Địa chỉ : 218 Lê Duẩn Thành phố Vinh Tỉnh Nghệ An
Điện thoại : 038.3845527 - Fax: 0383.593.479

GPĐKKD số 2900781381 do Sở KHĐT Nghệ An cấp ngày 10/07/2015.


Copyright 2013 - 2014 © — www.phuongdongpv.com.vn. Developed by
VỀ ĐẦU TRANG