Weblink
Thông tin cần biết
Công bố thông tin: Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Đăng ngày: 14/06/2018
Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương đông(MCK:PDC),công bố thông tin về: Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 9 tháng 6 năm 2018.
Xem tiếp »
Công bố thông tin: Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
Đăng ngày: 01/06/2018
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC) Công bố thông tin Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
Xem tiếp »
Công bố thông tin: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn- NHTMTNHHMTV Đại Dương
Đăng ngày: 31/05/2018
Công ty CP Du lịch dầu khí Phương Đông (MCK:PDC), công bố thông tin Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của công ty.
Xem tiếp »
Công bố thông tin:Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
Đăng ngày: 31/05/2018
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC),công bố thông tin về Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.
Xem tiếp »
Công bố thông tin Báo cáo sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn-Phạm Thị Thu Thủy
Đăng ngày: 26/05/2018
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC), công bố thông tin về sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn.
Xem tiếp »
Công bố thông tin:Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
Đăng ngày: 16/05/2018
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC),công bố thông tin về Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.
Xem tiếp »
Công bố thông tin : Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty
Đăng ngày: 09/05/2018
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK:PDC), công bố thông tin về : Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty.
Xem tiếp »
Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2018.
Đăng ngày: 27/04/2018
Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC) Công bố thông tin về Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2018
Xem tiếp »
Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2017
Đăng ngày: 18/04/2018
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK: PDC). Công bố thông tin về Báo cáo thường niên năm 2017.
Xem tiếp »
Công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
Đăng ngày: 31/03/2018
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC). Công bố thông tin về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017.
Xem tiếp »

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG.   
Địa chỉ : 218 Lê Duẩn Thành phố Vinh Tỉnh Nghệ An
Điện thoại : 038.3845527 - Fax: 0383.593.479

GPĐKKD số 2900781381 do Sở KHĐT Nghệ An cấp ngày 10/07/2015.


Copyright 2013 - 2014 © — www.phuongdongpv.com.vn. Developed by
VỀ ĐẦU TRANG