Weblink
Thông tin cần biết
Công bố Báo cáo Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017.
Đăng ngày: 31/07/2017
Công ty Cp Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC) Công bố Thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017.
Xem tiếp »
Công bố Báo cáo Tài chính Quý II.2017
Đăng ngày: 19/07/2017
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC).Công bố Thông tin về Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2017.
Xem tiếp »
Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2016.
Đăng ngày: 21/06/2017
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC).Công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối năm 2016.
Xem tiếp »
Công bố Báo cáo thường niên năm 2016.
Đăng ngày: 03/06/2017
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC) Công bố thông tin về Báo cáo thương niên năm 2016.
Xem tiếp »
Công bố thông tin đính chính Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
Đăng ngày: 24/05/2017
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương đông (MCK:PDC). Công bố thông tin đính chính về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
Xem tiếp »
Công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
Đăng ngày: 24/05/2017
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC). Công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
Xem tiếp »
Công bố Báo cáo Tài chính Quý I.2017
Đăng ngày: 23/05/2017
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC). Công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017.
Xem tiếp »
Công bố BCTC quý III/2016
Đăng ngày: 29/10/2016
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông công bố BCTC quý III/2016
Xem tiếp »

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG.   
Địa chỉ : 218 Lê Duẩn Thành phố Vinh Tỉnh Nghệ An
Điện thoại : 038.3845527 - Fax: 0383.593.479

GPĐKKD số 2900781381 do Sở KHĐT Nghệ An cấp ngày 10/07/2015.


Copyright 2013 - 2014 © — www.phuongdongpv.com.vn. Developed by
VỀ ĐẦU TRANG