Weblink
Thông tin cần biết
Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2019
Đăng ngày: 21/10/2019
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông, Mã chứng khoán(PDC), công bố thông tin về Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2019.
Xem tiếp »
Công bố Bổ sung thông tin Báo cáo Tài chính đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2019.
Đăng ngày: 09/09/2019
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK:PDC), công bố bổ sung thêm thông tin về Báo cáo Tài chính đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2019.
Xem tiếp »
Công bố Báo cáo Tài chính đã soát xét 6 tháng đầu năm 2019.
Đăng ngày: 14/08/2019
Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC)Công bố về thông tin báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã được soát xét.
Xem tiếp »
Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019
Đăng ngày: 30/07/2019
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông, mã chứng khoán : PDC, công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm.
Xem tiếp »
Công bố Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2019
Đăng ngày: 20/07/2019
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK:PDC), công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2019 và Bản giải trình chênh lệch trên 10% lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2019 so với Quý 2 năm 2018.
Xem tiếp »
Công bố lại Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019
Đăng ngày: 26/04/2019
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC) công bố lại thông tin Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2019,thay thế Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 đã công bố ngày 22 tháng 4 năm 2019, do lỗi Upload.
Xem tiếp »
Công bố lại Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
Đăng ngày: 25/04/2019
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương đông (MCK:PDC) công bố lại thông tin Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018 thay thế Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 đã công bố ngày 30 tháng 3 năm 2019,do lỗi Upload
Xem tiếp »
Công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019
Đăng ngày: 22/04/2019
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC) công bố thông tin về Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2019
Xem tiếp »
Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018.
Đăng ngày: 19/04/2019
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK: PDC), công bố thông tin về Báo cáo thường niên năm 2018
Xem tiếp »
Công bố Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018.
Đăng ngày: 30/03/2019
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(Mã CK : PDC) công bố thông tin về Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và Bản giải trình các vấn đề sau báo cáo kiểm toán năm 2018.
Xem tiếp »

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG.   
Địa chỉ : 218 Lê Duẩn Thành phố Vinh Tỉnh Nghệ An
Điện thoại : 038.3845527 - Fax: 0383.593.479

GPĐKKD số 2900781381 do Sở KHĐT Nghệ An cấp ngày 10/07/2015.


Copyright 2013 - 2014 © — www.phuongdongpv.com.vn. Developed by
VỀ ĐẦU TRANG