Weblink
Thông tin cần biết
Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018
Đăng ngày: 30/01/2019
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông,Mã chứng khoán PDC.Công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018.
Xem tiếp »
Công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018.
Đăng ngày: 18/01/2019
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC) Công bố thông tin về Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2018 và Bản giải trình chênh lệch trên 10% Lợi nhuận sau thuế Quý 4.2018 so với Quý 4.2017.
Xem tiếp »
Công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018
Đăng ngày: 19/10/2018
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC), công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018.
Xem tiếp »
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã được soát xét.
Đăng ngày: 15/08/2018
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC), công bố thông tin Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã soát xét và văn bản giải trình của công ty về các vấn đề trong Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018 của kiểm toán.
Xem tiếp »
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018.
Đăng ngày: 28/07/2018
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương đông(MCK:PDC),công bố thông tin về tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018.
Xem tiếp »
Công bố : Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018.
Đăng ngày: 20/07/2018
Công ty Cp Du lịch Dầu khí Phương đông(MCK:PDC), công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018.
Xem tiếp »
Công bố thông tin: Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Đăng ngày: 14/06/2018
Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương đông(MCK:PDC),công bố thông tin về: Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 9 tháng 6 năm 2018.
Xem tiếp »
Công bố thông tin: Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
Đăng ngày: 01/06/2018
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC) Công bố thông tin Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
Xem tiếp »
Công bố thông tin: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn- NHTMTNHHMTV Đại Dương
Đăng ngày: 31/05/2018
Công ty CP Du lịch dầu khí Phương Đông (MCK:PDC), công bố thông tin Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của công ty.
Xem tiếp »
Công bố thông tin:Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
Đăng ngày: 31/05/2018
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC),công bố thông tin về Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.
Xem tiếp »

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG.   
Địa chỉ : 218 Lê Duẩn Thành phố Vinh Tỉnh Nghệ An
Điện thoại : 038.3845527 - Fax: 0383.593.479

GPĐKKD số 2900781381 do Sở KHĐT Nghệ An cấp ngày 10/07/2015.


Copyright 2013 - 2014 © — www.phuongdongpv.com.vn. Developed by
VỀ ĐẦU TRANG