Weblink
Thông tin cần biết
Báo cáo Tình hình quản trị công ty năm 2017(Bản hạn chế thông tin)
Đăng ngày: 30/01/2018
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC), công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017(Bản hạn chế thông tin)
Xem tiếp »
Công bố Báo cáo tài chính quý 4.2017 thay thế Báo cáo tài chính quý IV.2017 đã công bố ngày 18 tháng 1 năm 2017.
Đăng ngày: 26/01/2018
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC) .Công bố lại thông tin về Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 đã công bố ngày 18 tháng 1 năm 2017.Do lỗi Upload
Xem tiếp »
Công bố Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2017.
Đăng ngày: 18/01/2018
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC).Công bố thông tin về Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017.
Xem tiếp »
Công bố báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017.
Đăng ngày: 20/10/2017
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC). Công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017.
Xem tiếp »
Công bố giải trình Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2017.
Đăng ngày: 15/08/2017
Công ty Cp Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK:PDC), Công bố thông tin giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2017.
Xem tiếp »
Công bố Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2017.
Đăng ngày: 15/08/2017
Công ty Cp Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC). Công bố thông tin về Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2017.
Xem tiếp »
Công bố Báo cáo Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017.
Đăng ngày: 31/07/2017
Công ty Cp Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC) Công bố Thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017.
Xem tiếp »
Công bố Báo cáo Tài chính Quý II.2017
Đăng ngày: 19/07/2017
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC).Công bố Thông tin về Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2017.
Xem tiếp »
Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2016.
Đăng ngày: 21/06/2017
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC).Công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối năm 2016.
Xem tiếp »
Công bố Báo cáo thường niên năm 2016.
Đăng ngày: 03/06/2017
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC) Công bố thông tin về Báo cáo thương niên năm 2016.
Xem tiếp »

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG.   
Địa chỉ : 218 Lê Duẩn Thành phố Vinh Tỉnh Nghệ An
Điện thoại : 038.3845527 - Fax: 0383.593.479

GPĐKKD số 2900781381 do Sở KHĐT Nghệ An cấp ngày 10/07/2015.


Copyright 2013 - 2014 © — www.phuongdongpv.com.vn. Developed by
VỀ ĐẦU TRANG