Weblink
Thông tin cần biết

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày: 04/04/2023
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK:PDc) Công bố thông tin về ;Thông báo mời họp và tài liệu họp Đai hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

 Chi tiết xin vui lòng tải thông tin tại đậy./.

  Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 2019-2022 tại đây./.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG.   
Địa chỉ : 218 Lê Duẩn Thành phố Vinh Tỉnh Nghệ An
Điện thoại : 038.3845527 - Fax: 0383.593.479

GPĐKKD số 2900781381 do Sở KHĐT Nghệ An cấp ngày 10/07/2015.


Copyright 2013 - 2014 © — www.phuongdongpv.com.vn. Developed by
VỀ ĐẦU TRANG