Weblink
Thông tin cần biết
Công bố Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2020
Đăng ngày: 20/07/2020
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông, Công bố Thông tin về Báo cáo Tài chính Quý II năm 2020.
Xem tiếp »
Công bố thông tin bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty
Đăng ngày: 23/06/2020
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC), công bố thông tin Quyết định sô 08 ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty đối với Bà: Nguyễn Thị Minh Nguyệt."
Xem tiếp »
Công bố thông tin Quyết định miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty
Đăng ngày: 23/06/2020
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK: PDC), Công bố thông tin về : Quyết định số 07 ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng quản trị v/v : Miễn nhiệm chức vụ : Trưởng phòng Tài chính - Kế toán đỗi với bà : Nguyễn Thị Thúy Nga.
Xem tiếp »
Công bố Báo cáo Tài chính quý 1 năm 2020
Đăng ngày: 20/04/2020
Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông Mã CK: PDC, công bố thông tin về báo cáo tài chính quý 1 năm 2020.
Xem tiếp »
Báo cáo Thường niên 2019
Đăng ngày: 15/04/2020
Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông MCK:PDC, công bố thông tin về báo cáo thường niên năm 2019
Xem tiếp »
Công bố thông tin Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019.
Đăng ngày: 30/03/2020
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK:PDC), công bố thông tin về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
Xem tiếp »
Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị năm 2019
Đăng ngày: 31/01/2020
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK:PDC) công bố thông tin về Báo cáo Quản trị Công ty năm 2019
Xem tiếp »
Công bố lại Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019
Đăng ngày: 18/01/2020
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK :PDC) công bố thông tin về Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019.
Xem tiếp »
Thông báo về Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
Đăng ngày: 13/12/2019
Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK:PDC), công bố thông tin về thay đổi chức danh người nội bộ Công ty.
Xem tiếp »
Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Đăng ngày: 08/12/2019
Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC), công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Xem tiếp »

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG.   
Địa chỉ : 218 Lê Duẩn Thành phố Vinh Tỉnh Nghệ An
Điện thoại : 038.3845527 - Fax: 0383.593.479

GPĐKKD số 2900781381 do Sở KHĐT Nghệ An cấp ngày 10/07/2015.


Copyright 2013 - 2014 © — www.phuongdongpv.com.vn. Developed by
VỀ ĐẦU TRANG