Weblink
Thông tin cần biết

Công bố Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã được soát xét

Ngày: 17/08/2021
Công ty CP Du lịch Dầu khí

<p>&nbsp;Chi tiết th&ocirc;ng tin xin vui l&ograve;ng tải <a href="/uploadwb/file/B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20T%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20%206%20th%C3%A1ng%20%C4%91%E1%BA%A7u%20n%C4%83m%202019%20%C4%91%C3%A3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20so%C3%A1t%20x%C3%A9t.pdf">tại đ&acirc;y</a>./.</p>

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG.   
Địa chỉ : 218 Lê Duẩn Thành phố Vinh Tỉnh Nghệ An
Điện thoại : 038.3845527 - Fax: 0383.593.479

GPĐKKD số 2900781381 do Sở KHĐT Nghệ An cấp ngày 10/07/2015.


Copyright 2013 - 2014 © — www.phuongdongpv.com.vn. Developed by
VỀ ĐẦU TRANG