Weblink
Thông tin cần biết
Thông báo thay đổi nhân sự
Đăng ngày: 27/04/2024
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông, MCK : PDC, công bố thông tin thay đổi nhân sự thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028
Xem tiếp »
Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Đăng ngày: 27/04/2024
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông,(MCK : PDC), công bố thông tin về Nghị quyết vfa Biên bản Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Xem tiếp »
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024
Đăng ngày: 19/04/2024
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK :PDC) , công bố thông tin về Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2024.
Xem tiếp »
Báo cáo thường niên năm 2023
Đăng ngày: 11/04/2024
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (MCK :PDC) công bố thông tin : Báo cáo thường niên năm 2023
Xem tiếp »
Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Đăng ngày: 04/04/2024
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông, mã chứng khoán (PDC), công bố thông tin : Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Xem tiếp »
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
Đăng ngày: 29/03/2024
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông ( MCK :PDC) công bố thông tin về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023.
Xem tiếp »
Thông báo của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
Đăng ngày: 09/03/2024
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông ( MCK : PDC) Công bố thông tin về"Thông báo của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Xem tiếp »
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Đăng ngày: 29/02/2024
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông ( MCK :PDC), công bố thông tin về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Xem tiếp »
Công bố thông tin về Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Việt hà
Đăng ngày: 27/02/2024
Công ty CP du lịch Dầu khí Phương Đông, MCK :PDC, Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm chức vụ của bà Nguyễn Thị Việt Hà
Xem tiếp »
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023
Đăng ngày: 30/01/2024
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông, MCK : PDC , công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023
Xem tiếp »

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG.   
Địa chỉ : 218 Lê Duẩn Thành phố Vinh Tỉnh Nghệ An
Điện thoại : 038.3845527 - Fax: 0383.593.479

GPĐKKD số 2900781381 do Sở KHĐT Nghệ An cấp ngày 10/07/2015.


Copyright 2013 - 2014 © — www.phuongdongpv.com.vn. Developed by
VỀ ĐẦU TRANG