Weblink
Thông tin cần biết

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2023.

Ngày: 22/05/2023
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2023.

 Chi tiết xin vui lòng tải thông tin tại đây,/,

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG.   
Địa chỉ : 218 Lê Duẩn Thành phố Vinh Tỉnh Nghệ An
Điện thoại : 038.3845527 - Fax: 0383.593.479

GPĐKKD số 2900781381 do Sở KHĐT Nghệ An cấp ngày 10/07/2015.


Copyright 2013 - 2014 © — www.phuongdongpv.com.vn. Developed by
VỀ ĐẦU TRANG