Weblink
Thông tin cần biết

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông sửa đổi lần VI ngày 26 tháng 04 năm 2023.

Ngày: 22/05/2023
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông được sửa đổi bổ sung lần VI, đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2023.

 Chi tiết xin vui lòng tải thông tin tại đây./.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG.   
Địa chỉ : 218 Lê Duẩn Thành phố Vinh Tỉnh Nghệ An
Điện thoại : 038.3845527 - Fax: 0383.593.479

GPĐKKD số 2900781381 do Sở KHĐT Nghệ An cấp ngày 10/07/2015.


Copyright 2013 - 2014 © — www.phuongdongpv.com.vn. Developed by
VỀ ĐẦU TRANG