Weblink
Thông tin cần biết

Thông báo họp và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2019

Ngày: 23/11/2019
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông(MCK:PDC), công bố thông tin về : 1. Thông báo họp ĐHĐCĐ năm 2019, mẫu giấy ủy quyền; 2. Chương trình họp ĐHĐCĐ 2019. 3. Quy định về đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS và mẫu đơn ứng cử, đề cử.

 Xin vui lòng tải thông tin

Thông báo họp tại đây

Mẫu xác nhận tham dự tại đây

Mẫu ủy quyền tham dự tại đây

Chương trình họp tại đây

Quy định về đề cử, ứng củ vào HĐQT,BKS tại đây

Mẫu đề cử, ứng cử vào HĐQT tại đây

Mẫu đề cử ứng, cử vào BKS tại đây

Mẫu nhóm đề cử, ứng cử vào HQT, BKS  tại đây

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG.   
Địa chỉ : 218 Lê Duẩn Thành phố Vinh Tỉnh Nghệ An
Điện thoại : 038.3845527 - Fax: 0383.593.479

GPĐKKD số 2900781381 do Sở KHĐT Nghệ An cấp ngày 10/07/2015.


Copyright 2013 - 2014 © — www.phuongdongpv.com.vn. Developed by
VỀ ĐẦU TRANG